cm_logo

ทำความรู้จักกับการรับประกันสินค้าของรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ที่มีเครื่องยนต์ไม่เกิน 500 ซีซี. ทุกรุ่น

ระยะตรวจเช็ก

สิทธิพิเศษการรับประกันคุณภาพชิ้นส่วนหลัก 3 กลุ่ม สำหรับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าที่มีเครื่องยนต์ต่ำกว่า 500 ซีซี ทุกรุ่น

ตรวจเช็ก

รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าที่มีเครื่องยนต์ไม่เกิน 500 ซีซี. ทุกรุ่น ที่ได้ลงทะเบียนรับประกันคุณภาพสินค้า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จะได้สิทธิรับประกันคุณภาพชิ้นส่วนหลัก 3 กลุ่ม เป็นเวลา 5 ปี หรือ 50,000 กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน ไม่รวมอะไหล่สึกหรอตามอายุการใช้งาน ทั้งนี้ต้องนำรถเข้าตรวจเช็คตามระยะที่บริษัทฯ กำหนด และพิเศษ สำหรับยามาฮ่า ฟินน์ (Yamaha FINN) ทุกรุ่น รับประกัน 5 ปี ไม่จำกัดระยะทาง (สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

 

ระยะที่บริษัทฯ กำหนด จนกว่าจะครบระยะประกัน มีรายละเอียดดังนี้

 

– รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าที่มีเครื่องยนต์ 100 – 299 ซีซี เช็กระยะในครั้งแรก 1,000 กม. หรือ ระยะเวลา 2 เดือน ระยะต่อไปทุกๆ 4,000 กม.
หรือ ระยะเวลา 4 เดือน

– รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าที่มีเครื่องยนต์ 300 – 399 ซีซี เช็กระยะในครั้งแรก 1,000 กม. หรือ ระยะเวลา 1 เดือน ระยะต่อไปทุกๆ 5,000 กม.
หรือ ระยะเวลา 5 เดือน

– สำหรับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าที่มีเครื่องยนต์ 400 ซีซี เช็กระยะในครั้งแรก 1,000 กม. หรือ ระยะเวลา 1 เดือน ระยะต่อไปทุกๆ 6,000 กม.
หรือ ระยะเวลา 6 เดือน

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถนำสมุดคู่มือให้ทางร้านบันทึกข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานการตรวจเช็คระยะ โดยการรับประกันจะสิ้นสุดต่อเมื่อครบการเช็คระยะ 50,000 กม. หรือ 5 ปี แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

อะไหล่สึกหรอตามอายุการใช้งาน มีดังนี้

1. ชิ้นส่วนที่สึกหรอตามอายุการใช้งานหรือต้องเปลี่ยนตามปกติหลังการใช้งาน อันได้แก่ นํ้ามันหล่อลื่น,ประเก็นต่างๆ สายเบรค
สายไมล์ สายครัตช์ สายคันเร่ง ผ้าเบรค หลอดไฟ ฟิวส์ หัวเทียน นัทโบลท์ และ สกรูต่างๆ

2. ชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ ที่สึกหรอตามอายุการใช้งานได้แก่ เสื้อสูบ ลูกสูบ แหวนลูกสูบ หัวเทียน นํ้ามันเครื่อง ปะเก็น ซีล โอริง ลูกปืนต่างๆ ผ้าคลัทซ์ ตุ้มแรงเหวี่ยงและสายพาน ยกเว้นแต่เป็นความผิดพลาดทางด้านเทคนิคหรือความคิดพลาดที่เกิดจากขบวนการผลิตของโรงงานเท่านั้น

3. แบตเตอรี่รับประกันตามเงื่อนไขของบริษัทผู้ผลิต เป็นระยะเวลา 6 เดือน (สามารถตรวจสอบบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่ได้ที่รถจักรยานยนต์ของท่าน)

4. ยางรับประกันตามเงื่อนไขของบริษัทผู้ผลิต เป็นระยะเวลา 6 เดือน หรือ 5,000 กม. (สามารถตรวจสอบบริษัทผู้ผลิตยางได้ที่รถจักรยานยนต์ของท่าน)

ลูกค้าสามารถ ตรวจสอบสิทธิ์การลงทะเบียนรับประกันคุณภาพจากเว็บไซต์ ได้ที่นี่ หรือสามารถสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบสิทธิรับประกัน ได้ตาม QR Code ด้านล่าง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top